Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

 Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest :
-         upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
-         aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
-         poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów
 i szkół średnich.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:
-         teście konkursowym z zakresu przyrody (szkoła podstawowa), biologii         (gimnazjum) oraz ochrony środowiska (szkoły ponadgimnazjalne);
-         konkursie prac indywidualnych, 

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres  Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół, w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne oraz testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie w miesiącu październiku.

Coroczne podsumowanie Konkursu odbywa się z udziałem laureatów Konkursu           na Wydziale Inżynierii i kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w miesiącu czerwcu.
Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować pod adres.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

      Eko -Planeta

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Limanowskiego 15
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl


            Mamy nadzieję, że Konkurs przybliży młodzieży tematykę związaną z ochroną środowiska oraz ocali od zapomnienia najcenniejsze pomniki przyrody waszego Regionu.