Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody
 

Nagrody dla uczestników testu i prac indywidualnych (w każdej kategorii konkursowej):
        • laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego
        • laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,
        • najlepszy uczeń w szkole, która zgłosiła w danej kategorii konkursowej 20 osób lub więcej, otrzyma nagrodę książkową,
        • wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu oraz nagrody dla szkół:
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi ze szkoły 10 lub więcej osób z danej kategorii
           konkursowej otrzyma dyplom uznania,
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi ze szkoły 20 lub więcej osób z danej kategorii
           konkursowej otrzyma upominek książkowy z klasyki gatunku (np. kryminał, romans, sensacja),
        • najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy i sprzęt informatyczny,
        • szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.